Home

El projecte tracta d’aconseguir espais de gran format per a que s’hi facin intervencions artístiques de qualitat que aconsegueixin un impacte important a la zona.

 Les intervencions buscaran integrar-se en el paisatge urbà de forma coherent, sense perdre la capacitat de seducció i de sorpresa que aporta l’art urbà. Així, mateix, es busca la complicitat de l’entitat que cedeix l’espai, així com dels veïns i veïnes de la zona.

 El projecte pretén promocionar aquells artistes que participen de forma habitual en els projectes de Rebobinart i que pinten sovint en la plataforma Murs Lliures. Aquells que destaquin per les seves obres, poden ser seleccionats per a pintar un mur de gran format. En aquest cas, les obres tindran una permanència major que en el projecte Murs Lliures i els artistes aconseguiran un temps d’exposició molt més gran.